All Rights Reserved | © 2011 peters.hs
                             Anhydritové samonivelační potěry

Anhydritový potěr je litá samonivelační směs na bázi síranu vápenatého (anhydritu), který plní funkci pojiva, plnivem je písek (maximální frakce 0–4), přísady (plastifikátory) a vody. Při vytvrzováni potěru dochází ke tvorbě krystalové struktury, kde se relativně velké a kompaktní krystaly mezi sebou celoplošně spojují a tak vzniká minimální množství dutých prostorů. Diky této struktuře dosahuji anhydritové potěry vysokých pevností (v tlaku min. 20 MPa, v tahu za ohybu min. 5 MPa) a z těchto důvodů je lze použít v malých tloušťkách bez jakéhokoliv dalšího vyztužení.


Výhody anhydritových potěrů

· rychlost a kvalita pokládky
· možnost realizace v bytové a administrativní výstavbě
· kratší celková doba pokládky – jedná se o samonivelační směs, kde je možno i v             
 
členitých prostorech aplikovat až 1000 m2 denně              
· menši tloušťka podlahy = menší zatížení konstrukce
· vysoká pevnost v tlaku za ohybu
· vysoká požární odolnost
· vysoká rovinatost
· Ideální varianta pro podlahové vytápění